Ubezpieczenia grupowe Gdańsk

dla firm i pracowników

Ubezpieczenie grupowe Gdańsk

Gdańsk - ubezpieczenia grupowe. Sprzedaż pracowniczych ubezpieczeń w Gdańsku. Gdańska oferta w szerokim zakresie ochronnym. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia grupowego definiowany jest przez pracodawcę. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników oraz ich najbliższych.


Gdańsk - polisa na życie chroni życie i zdrowie od skutków nieszczęśliwych zdarzeń.